Trzmiele zapylające do ochrony przed szarą pleśnią

PODosłonami.pl

De Ruiter_2_2023De Ruiter_2_2023

Trzmiele w walce z patogenami

Trzmiele są powszechnie wykorzystywane do zapylania roślin w uprawach roślin jagodowych (i nie tylko) pod osłonami. Na rynku dostępne są rozwiązania, które pozwalają dodatkowo wykorzystać te pożyteczne owady do walki z chorobami – szczególnie z szarą pleśnią. Trzmiele zapylające uprawy roznoszą biologiczne środki ochrony roślin.

Czytaj dalej...

fot. Bee Vectoring Technology

Zasady działania technologii

Trzmiele umieszczane są w specjalnie zaprojektowanych do tego celu ulach. Owady przed każdorazowym opuszczeniem ula muszą przejść przez tacę, na której rozsypuje się biofungicyd (zarodniki pożytecznych grzybów). Proszek osiada na ich odnóżach. W trakcie zapylania trzmiele dostarczają bezpośrednio produkt do każdego odwiedzanego kwiatu.

System wykorzystujący trzmiele zapylajace do ochrony przed chorobami ma wiele zalet. Jest on całkowicie bezpieczny w użyciu, ponieważ nie posiada karencji i prewencji. Nie uszkadza w żaden sposób rośliny. Dzięki biopestycydom można ograniczyć stosowanie preparatów chemicznych i maksymalnie obniżyć pozostałości.

Systemy z trzmielami w komercyjnym użyciu

BVT Vectorhive

Kanadyjska firma Bee Vectoring Technology (BVT) wprowadziła na rynek system BVT Vectorhive, w którym wykorzystywany jest biofungicyd Vectorite  (grzyb  Clonostachys rosea CR-7). Mikroorganizm zawarty w preparacie działa antagonistycznie w stosunku do patogenów wywołujących groźne choroby, szczególnie szarą pleśń. W ciągu kilku godzin zarodniki C. rosea kiełkują i kolonizują kwiaty chroniąc je przed infekcją. Pożyteczny grzyb blokuje rozwój zarodników sprawcy choroby i ten sposób ogranicza rozprzestrzenianie się patogenu. C. rosea indukuje mechanizmy naturalnej odporności roślinutrzymuje dobry wigor rośliny.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wyraziła zgodę na stosowanie biofungicydu Vectorite w uprawach m.in. truskawki, borówki, pomidora. W uprawach truskawki Vectorite przeznaczony jest do ochrony przed szarą pleśnią (Botrytis cinerea), antraknozą (Colletotrichum sp.), mokrą zgnilizną truskawki (Rhizopus sp.), natomiast w uprawach borówki – przed szarą pleśnią (Botrytis cinerea) i brunatną zgnilizną owoców (Monilinia vaccinii-corymbosi). Doświadczenia na amerykańskich plantacjach wykazały, że po zastosowaniu preparatu Vectorite plon handlowy truskawek wzrósł od 29 do 44%, natomiast w przypadku borówki odnotowano wzrost plonu na poziomie 15-40%.Flying Doctors

Firma Biobest kilka lat temu wprowadziła system Flying Doctors, który w Belgii i Holandii z sukcesem stosowany jest w uprawach truskawki i maliny. Biofungicyd Prestop 4B roznoszony przez trzmiele zapylajace zawiera zarodniki grzyba Gliocladium catenulatum szczep J1446. Mikroorganizm wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do Botrytis cinerea (sprawca szarej pleśni). Po zastosowaniu preparatu wzrasta także wielkość plonu handlowego i trwałość pozbiorcza owoców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (2023)
ICL Osmocote
Prestop 17Prestop 17
HortiAdNetHortiAdNet