PODosłonami.pl

Seminis Britanos 2

Wiosenne zabiegi przeciwko przędziorkom w uprawach truskawki

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) to jeden z najgroźniejszych szkodników truskawki. Im szybciej rozpoczniemy ochronę plantacji, tym skuteczność zabiegów jest lepsza. Wczesnowiosenne zabiegi zwalczające przędziorki stworzą roślinom dobre warunki do rozwoju i wzrostu. Okres do kwitnienia to optymalny czas zwalczania tego szkodnika, ponieważ jego populacja jest wtedy jeszcze stosunkowo nieliczna.

Czytaj dalej...

Samica zimująca przędziorka chmielowca (fot. Gilles San Martin; , CC-BY-2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetranychus_urticae_(4883560779).jpg)

Opis szkodnika

Samica przędziorka chmielowca jest owalna, długości 0,4-0,6 mm, forma letnia początkowo bezbarwna, później, przybiera kolor jasnozielony. Po bokach jej ciała są widoczne dwie charakterystyczne ciemne plamy. Samica zimująca jest podobna, ale ma barwę ceglasto-pomarańczową. Osobniki dorosła posiadają 4 pary odnóży. Jajo jest kuliste, średnicy ok. 0,13 mm, początkowo bezbarwne i przezroczyste. Larwa początkowo jest bezbarwna, starsze są zielonkawe i mają trzy pary odnóży. Nimfy są podobne do osobników dorosłych.

Przędziorek chmielowiec żeruje na spodniej stronie liści, w miejscu nakłucia widoczne są niewielkie jasne plamki, które mogą się łączyć i zajmować większą powierzchnię. Liście zasychają (dotknięte kruszą się) i opadają.

Przędziorek chmielowiec – strategia ochrony

Najważniejsza w strategii zwalczania jest lustracja plantacji na obecność szkodnika od początku uprawy truskawki. Wiosną, przy temperaturze 10-12°C samice (w kolorze ceglasto-pomarańczowym) wychodzą z kryjówek (elementy konstrukcji, zwinięta folia,  resztki roślinne) w których zimowały.

Podczas lustracji uwagę trzeba zwrócić na ślady żerowania osobników dorosłych i obecność poszczególnych stadiów rozwojowych. Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na rośliny rosnące w  miejscach, gdzie przędziorek chmielowiec występował w poprzednim sezonie wegetacyjnym w największym nasileniu.

Próg zagrożenia przed kwitnieniem wynosi 1-2 stadia ruchome na 1 liść złożony.

Ochrona plantacji truskawki z wykorzystaniem środków ochrony roślin jest coraz trudniejsza, ponieważ z roku na rok zmniejsza się liczba substancji aktywnych dopuszczonych do stosowania. Im szybciej rozpoczniemy ochronę przeciwko przędziorkom, tym skuteczność zabiegów jest lepsza. Jeżeli przegapimy zabiegi wiosenne, to później bardzo ciężko jest efektywnie zwalczyć te szkodniki.

Środek ochrony roślin powinien być dobrany do stadium rozwojowego przędziorka. Aby zapobiec uodpornianiu się przędziorków na substancje aktywne należy stosować przemiennie preparaty z różnych grup chemicznych.

fitter przedziorki

Preparat Ortus 05 SC (fenpiroksymat) zwalczała wszystkie ruchome stadia przędziorka. Z kolei środek Nissorun Strong 250 SC (heksytiazoks) zwalcza jaja, larwy i nimfy. Jeżeli na roślinie są obecne zarówno stadia ruchome, jak i jaja przędziorka, warto zastosować mieszaninę Nissorun Strong 250 SC + Ortus 05 SC.

Kolejnym preparatem jest Milbeknock 10 EC. Substancja czynna (milbemektyna) działa na system nerwowy roztoczy, powodując ich paraliż. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe. Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.

FiTTER (kwasy tłuszczowe) zwalczała w stadium larwy, postaci dorosłej, a w niektórych przypadkach również jaja. Na szkodniki działa kontaktowo poprzez uszkodzenie kutikuli i następnie wnikając do ciała owada powoduje zaburzenia w osmoregulacji i wymianie gazowej. Na roślinie preparat działa powierzchniowo. Środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników.

Strategię ochrony przeciwko przędziorkom warto rozbudować o preparaty zawierające krzem (wzmacnia ściany komórkowe i utrudnia przebicie się szkodnika przez skórkę liścia). W trakcie sezonu można stosować rozwiązania rozbudowane o preparaty biologiczne – więcej w artykule Technologia „Zero pozostałości”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antraknoza w uprawach truskawki

Sprawca antraknozy (grzyby z rodzaju Colletotrichum) poraża wiele gatunków roślin uprawnych i dzikorosnących. W uprawach truskawki najgroźniejszy jest w okresie kwitnienia oraz przed zbiorami. Choroba wywołuje masowe gnicie owoców, a tym samym doprowadza do znacznych [...]

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet