PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

Czy truskawki szklarniowe wymagają doświetlania?

Od 2019 r. firma Signify prowadzi badania nad oświetleniem Philips GreenPower LED i wpływem światła dalekiej podczerwieni na tzw. truskawki czerwcowe (standardowe, nie powtarzające owocowania). Chociaż zmierzono pewne efekty, nic nie wskazywało na to, że zwiększyło to produkcję, więc dokładna wartość dodana dla plantatorów była trudna do oszacowania. Jednym z wyzwań było połączenie danych dotyczących roślin, odmiany i miejsca uprawy. Potrzebne były zatem nowe badania, aby wyjaśnić kwestię: jaką rolę może odgrywać dalekie czerwone światło w uprawie truskawek odmian czerwcowych?

Czytaj dalej...
produkcja truskawek w Belgii

Doświetlana produkcja truskawek w Belgii (fot. D. Łabanowska-Bury)

Najtrudniejsze miesiące

Na potrzeby tego badania w Botany Group przeprowadzono próby z dwiema najpopularniejszymi odmianami truskawek do produkcji zimowej przy sztucznym oświetleniu: Sonsation i Sonata. Zostały one posadzone naprzemiennie w sześciu rzędach, z rosnącym poziomem światła dalekiej czerwieni od 1% do 9%. Umożliwiło to dokładne przetestowanie różnych parametrów: jaki jest wpływ na rozwój roślin, wygląd owoców i produkcję? Kolejnym ważnym czynnikiem w tym badaniu był wybór daty sadzenia: zdecydowano się na zakładanie nasadzeń w połowie października, aby optymalnie zmierzyć wpływ oświetlenia dalekiej czerwieni. Wynika to z faktu, że od połowy do końca października jest najtrudniejszy czas na rozpoczęcie upraw zimowych, ponieważ jest bardzo mało naturalnego światła zarówno podczas fazy wegetatywnej, jak i podczas zbiorów, a zatem wpływ widma jest największy. Zapewniono roślinom truskawek całkowite natężenie światła wynoszące 195 mikromoli/m2 w ciągu sekundy, z udziałem dalekiej czerwieni. Maksymalny czas oświetlenia wynosił 16 godzin dziennie, a całkowita liczba godzin oświetlenia wynosiła około 1800.

Korzyści z doświetlania z uwzględnieniem dalekiej czerwieni

Nawet po tych badaniach główny wniosek pozostaje niezmieniony: pomimo wzrostu całkowitego roślin (masa łodyg i liści, sucha i świeża masa), dodanie dalekiej czerwieni do oświetlenia nie ma wpływu na produkcję owoców w kg/m2. Zaobserwowano jednak inne korzyści, szczególnie w zakresie wydłużenia łodyg. Niektóre odmiany uprawiane przy pełnym oświetleniu LED mają tendencję do utrzymywania zwartego pokroju, co w połączeniu z innymi czynnikami klimatycznymi może tworzyć słaby mikroklimat wokół roślin. Może to prowadzić do mniej aktywnej uprawy, zbyt dużej wilgotności wokół owoców i negatywnego wpływu na rozwój korzeni, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na jakość owoców oraz całkowity plon.Ekspozycja na dalekie czerwone światło „zachęca” roślinę do wydłużania łodyg, co zmniejsza ryzyko wystąpienia wspomnianych problemów. Stwarza to większą elastyczność w uprawie, pozwalając na większą kontrolę klimatu. Efekt ten był silniejszy w przypadku odmiany Sonsation, która już „z natury” ma tendencję do wydłużania łodyg, niż w przypadku odmiany Sonata, co wskazuje, że wybór odmiany również odgrywa ważną rolę i może pomóc w zapewnieniu lepszej wydajności zbioru, a tym samym korzyści w zakresie pracy. Ponadto może to prowadzić do ograniczenia stosowania środków chemicznych.

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, więc niektórzy producenci uważają, że decyzja o zastosowaniu światła dalekiej podczerwieni jest trudna. W końcu najbardziej energooszczędną opcją jest jego całkowite pominięcie. Jednak korzyści wskazane powyżej oznaczają, że ogrodnicy często decydują się na dodanie 5-6% dalekiej czerwieni w celu wyeliminowania opisanego ryzyka. Z tego powodu Signify od kilku lat oferuje opcję pewnego procentu światła far-red dla odmian czerwcowych w swoich standardowych „świetlnych recepturach”.

Przyszłość

Rozwój pełnego oświetlenia LED postępuje szybko. Jednym z ostatnich osiągnięć jest na przykład moduł dynamicznego oświetlenia. Pierwsze produkty z regulacją barwy są już dostępne, umożliwiając plantatorom dokonywanie różnych wyborów i wybieranie większej elastyczności bez konieczności zużywania zwiększonej ilości energii. Dalsze badania w ciągu najbliższych kilku lat powinny wykazać, co to oznacza dla plantatorów.

źródła: Hort News i Signify

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uprawa truskawki w szklarni

Pelet najnowszej generacji

Koszty ogrzewania szklarni i tuneli z roku na rok rosną. Naukowcy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom plantatorów, w tym producentom truskawek szklarniowych, szukają rozwiązań tańszych i bardziej ekologicznych. Pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zakończyli [...]

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet