Opłacalność produkcji truskawek pod agrowlókniną i folia perforowaną

PODosłonami.pl

ENZA_3

Opłacalność produkcji truskawek pod płaskimi osłonami

W celu uzyskania zysków z prowadzenia gospodarstwa należy podejmować racjonalnie decyzje, które oparte są o rzetelne informacje. Jak wyglądała sytuacja u producentów w 2021 r i przewidywane zmiany w 2022 omówił dr inż. Dariusz Paszko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w trakcie webinarium „Opłacalność a wzrost kosztów produkcji” zorganizowanego przez Doradcę Jagodowego.

Czytaj dalej...
1. Plantacje truskawek pod okryciem z folii perforowanej

Plantacje truskawek pod okryciem z folii perforowanej

Koszty uprawy 

Na koszty produkcji składa się wiele czynników, przy czym największy wpływ na rentowność gospodarstwa jagodowego ma zakup materiałów (głównie nawozów i środków ochrony roślin) oraz robocizna (koszty pielęgnacji plantacji, zbioru – zatrudnienie pracowników sezonowych i  koszt pracy własnej).

Dr Dariusz Paszko omówił wpływ tych kosztów na opłacalność prowadzenia profesjonalnej uprawy truskawek deserowych w gruncie (na wałach okrytych czarną włókniną) pod agrowłókniną lub folią perforowana, na zbiór przyspieszony. Stosowano nawadnianie i fertygacje. Owoce zbierano ręcznie. W tamtym roku 30% owoców zebrano spod folii, reszta zbioru pochodziła z otwartego gruntu, w tym 10-15% przeznaczona była dla przemysłu.  Średni plon w 2021 r. utrzymywał się na poziomie około 22 ton. W kosztach całkowitych wysokość kosztów zakupu materiałów wynosiła około 12%, tj. nawozy (5,41%), środki ochrony roślin (6,3%). – Najbardziej kosztowna jest praca ludzka przy pielęgnacji i zbiorze owoców, która wynosi ponad 54% – informował prelegent. W 2021 r. średni koszt zatrudnienia pracownika niewykwalifikowanego wynosił 16,00-18,00/h a wykwalifikowanego 20,00-26,00/h.

Perspektywy na ten sezon

W 2022 r. dynamicznie mogą się zmieniać ceny środków ochrony roślin, robocizny i energii. Na koszty produkcji wpływ będzie miała także inflacja. Zdaniem prelegenta w tym roku przewidywalne koszty nawożenia wzrosną do poziomu 6,5%. Natomiast robocizna, w porównaniu z 2021 r. zwiększy się o 12,24% czyli będzie stanowić 65,6% łącznych kosztów produkcji.

Najtrudniej będzie zmniejszyć koszty robocizny. Brakuje także chętnych do pracy. W związku z tym warto zadbać o lojalność pracowników poprzez m.in. zatrudnienie ich na cały sezon, zapewnienie odpowiednich warunków i komfortu pracy. Dr Zbigniew Jarosz (Doradca Jagodowy) stwierdził, że problemy z silą roboczą będą skłaniać producentów do zmiany technologii uprawy na korzyść upraw pod osłonami, tj. w tunelach.

– Nawozy są czynnikiem, który bezpośrednio wpływa wzrost plonów i jakości owoców. W stosunku do pozostałej struktury kosztów nie warto na nich oszczędzać, pomimo zwiększonych wartości nominalnych – podsumował dr D. Peszko. Bez właściwego nawożenia nie da się wyprodukować odpowiedniej jakości owoców. Ze względu na rosnące koszty należy zmienić podejście do nawożenia, które powinno być precyzyjnie dostosowane do aktualnych potrzeb. Dr inż. Robert Witczak (K+S Polska) podkreślał znaczenie wykonania badania gleby (metodą ogrodniczą) przed założeniem plantacji. Dzięki niemu można zmniejszyć ilość stosowanych nawozów poprzez uzupełnienie brakujących składników pokarmowych na stanowisku przeznaczonym pod uprawę.

W prowadzeniu uprawy najważniejsze jest zapewnienie wysokiej jakości owoców. W ostatnich latach wrosła świadomość konsumentów i hurtowników na ten temat. W dużej mierze przyczyniła się do tego kampania „Czas na polskie superowoce”. Polacy chętniej kupują owoce wyprodukowane w Polsce, niż z rynków zagranicznych (np. z Hiszpanii). – Najbardziej wartościowi są stali klienci. Warto zbudować renomę gospodarstwa opartą na jakości owoców – mówił Albert Zwierzyński (Doradca Jagodowy).

Najlepsze ceny na owoce uzyskuje się ze zbiorów wczesnych i późnych. W tym przypadku można sterowanie terminem zbioru poprzez zastosowanie osłon i dobór odpowiednich odmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (2023)
ICL Osmocote
AgroSmartLab_AgroEca Protect_17
HortiAdNetHortiAdNet