PODosłonami.pl

DeRuiter_ToBRFVDeRuiter_ToBRFV

Uprawa truskawki w wełnie skalnej (mineralnej)

Jedną z holenderskich technologii w uprawie truskawek, która pozwala na zwiększenie plonu z jednostki powierzchni i poprawę jakości owoców, jest uprawa w wełnie skalnej (wcześniej określanej jako mineralna). Plantację taką można było zobaczyć podczas wizyty w jednym z gospodarstw otwierających swoje drzwi dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Jagodowej 12 stycznia br. w Holandii.

Czytaj dalej...
Uprawa truskawek w wełnie skalnej (fot. K. Lepaja)

Uprawa truskawek w wełnie skalnej (fot. K. Lepaja)

Zmiany w uprawach truskawek są nieuniknione

W ostatnich latach uprawa truskawki przeszła wiele zmian, wykorzystywane są w niej zaawansowane technologie i innowacyjne metody znajdujące zastosowanie w dzisiejszym ogrodnictwie. Ta „rewolucja” w uprawie przynosi nie tylko poprawę jakości owoców i wielkości produkcji, ale także rewizję sposobu, w jaki rozumiemy i wykorzystujemy techniki uprawy. Jednym z najważniejszych rozwiązań w uprawie jest wykorzystanie kostek (bloków) i mat wełny skalnej jako  podłoża dla truskawki. Ta poważna zmiana, wprowadzana przez firmę Grodan, zmieniła możliwości produkcyjne i przyniosła korzyści producentom. Zastosowanie kostek i mat z wełny mineralnej zasadniczo zmieniło sposób uprawy truskawek, zapewniając odpowiednie środowisko dla rozwoju korzeni. Precyzyjna kontrola zawartości wody, poziomu składników odżywczych i warunków środowiskowych, jakie zapewnia podłoże z wełny kamiennej, zaowocowała wysoką jakością owoców i zwiększonym plonem. Producenci w praktyce mogą teraz osiągnąć wysokie plony truskawek – do 13,35 kg/m2, przy gęstości sadzenia wynoszącej 10 roślin na m2. Dodatkowo uprawa w  wełnie wpływa korzystnie na  pozbiorczą trwałość owoców. W uprawie takiej możliwe jest również wprowadzenie tzw. zamkniętego obiegu pożywki, czyli gromadzenie i – po filtracji oraz dezynfekcji – ponowne wykorzystanie pożywki wyciekającej z mat uprawowych, przez co obniża się zużycie  nawozów i koszty nawożenia. Takie podejście nie tylko pomaga chronić środowisko, ale także przyczynia się do zrównoważonej uprawy truskawki.

Optymalizacja uprawy truskawki

W  zaawansowanej technologii uprawy niezbędna jest precyzja i kontrola, dlatego, zdaniem specjalistów z firmy Grodan, podłoże z wełny skalnej jest najlepszym wyborem dla producentów dążących do optymalizacji produkcji. Możliwość precyzyjnego dostosowania warunków uprawy, takich jak temperatura, wilgotność i dostępność składników odżywczych, pozwoliła producentom osiągnąć przewidywalne plony, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Kolejną ważną zaletą  wełny skalnej jest jej sterylność, co minimalizuje ryzyko pojawienia się w uprawie chorób i szkodników odglebowych, a to pozwala na uzyskanie wyższej zdrowotności roślin i, w efekcie, do uzyskania wysokiej jakości owoców.

W praktyce uprawowej

Andrew Lee, specjalista ds. uprawy  z firmy Grodan, omówił zalety uprawy truskawki w wełnie skalnej. – Przy jej wykorzystaniu producenci maja pełną kontrolę nad parametrami takimi jak WC (water content), czyli wilgotność podłoża i EC (electro conductivity), czyli przewodność elektryczna – parametr informujący o ogólnym stężeniu soli w roztworze pożywki. Ułatwia to dokładne planowanie strategii nawadniania i nawożenia. Wykorzystanie wełny skalnej w produkcji truskawek ma dzisiaj podobny przebieg, jak w przypadku uprawy pomidorów szklarniowych – mówił prelegent.



W doświadczeniach w uprawie szklarniowej sadzonki truskawek były sadzone w kostki  z wełny skalnej. Wcześniej kostki były przygotowane przez nasączenie ich roztworem pożywki o EC od 1,0 do 4,0 mS/cm. Sadzenie roślin było opóźnione do czasu aż wilgotność podłoża osiągnęła założoną wartość. W doświadczeniu zakres wilgotności był określony między 40%, a 60%. Są to poziomy nieco niższe, niż przyjęte w uprawie pomidorów w wełnie skalnej. Zmiany WC i EC w kostkach podłożowych są monitorowane za pomocą sensorów GroSens. – Podlewanie kostek rozsadowych jest realizowane w systemie  zalewowym, odpowiednio skomponowaną pożywką. Przy podlewaniu zalewowym nie dochodzi do nadmiernego uwilgocenia tkanek rośliny na wysokości korony, co  ogranicza ryzyko wystąpienia chorób truskawki, m.in. powodowanych przez Phytophthora spp.

W późniejszym okresie kostki (bloki) z sadzonkami są ustawiane na matach uprawowych, także z firmy Grodan. Jest to ponownie schemat znany z uprawy pomidora szklarniowego. Maty muszą być wcześniej przygotowane, wysycone roztworem pożywki. Po tym czasie kostki mogą już ustawiane na matach, a do każdej kostki powinien być doprowadzony kroplownik. Po okresie ukorzeniania w maty powinien być przepięty sensor badający w trybie ciągłym EC i WC w podłożu.

Parametry podłoża uprawowego

Andrew Lee zwrócił uwagę na konieczność utrzymania parametrów maty na zalecanych poziomach. Na jednym ze slajdów podczas prezentacji pokazał różnicę między danymi z uprawy pomidora szklarniowego i truskawki szklarniowej (tabela). Wskazał, że truskawki w takim reżimie dobrze rosną zarówno w obiektach doświetlanych, jak i bez doświetlania.

Tabela. Podstawowe parametry w strefie korzeniowej w uprawie pomidorów szklarniowych i truskawki (za A. Lee)

Regularne pomiary parametrów podłoża z wełny skalnej

Monitorowanie wartości EC w macie  powinno być przeprowadzane codziennie. Dodatkowo z kilku reprezentatywnych mat powinno się pobierać próbki pożywki – w celu dokonania miarodajnej i dokładnej oceny programu fertygacji. Pobieranie próbek jest łatwe, wystarczy wcisnąć strzykawkę w matę i pobrać niewielką ilość pożywki (100 ml), a następnie umieścić ją w kubku miernika EC w celu bezpośredniego odczytu. Obliczenie wartości ΔEC i zaznaczenie jej na wykresie ułatwia identyfikację trendów. Alternatywną możliwością jest bezpośrednie monitorowanie EC maty w ciągu dnia i automatyczne przedstawianie wyników na wykresie przy użyciu ciągłego miernika z firmy Grodan (GroSens). GroSens również mierzy i przedstawia graficznie poziom zawartości wody w macie i temperaturę maty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uprawa truskawki pod osłonami – nowe możliwości

Konferencja Truskawkowa zorganizowana w Jasieńcu przez firmę Agrosimex wraz z partnerem – firmą FMC zapewniła sporo ważnych tematów dla plantatorów truskawek. Głównymi tematami wystąpień prelegentów były technologia produkcji i ochrona truskawki, w tym nowe zagrożenia [...]

HortiNet_wyszukiwarka
HortiAdNetHortiAdNet