PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

W kierunku lepszego zapylenia truskawki

Brytyjczycy stanęli w obliczu problemów z uzyskaniem produkcji owoców truskawki na poziomie, który zagwarantowałby wystarczające dostawy na lokalny rynek. Przyczyny niskich plonów i/lub ich gorszej jakości upatrują w problemach z zapyleniem kwiatów truskawek. Czy nowy projekt rozwiąże ten problem?

Czytaj dalej...
owoce truskawki premium

Wysokiej jakości owoce truskawki z upraw, w których wprowadzano owady zapylające

Czy truskawka wymaga zapylenia?

Kwiat truskawki składa się z płatków korony (pięciu), działek kielicha (pięciu), pręcików (pięciu) oraz słupka ze znamieniem. Wewnątrz kwiatu znajdują się pręciki i słupek, a na ich końcach znajdują się pylniki i znamiona. Aby z kwiatu mógł rozwinąć się owoc, niezbędne jest przeniesienie pyłku z pylnika na znamiona – wtedy dochodzi do zapylenia. Po zapyleniu kwiatu rozrasta się dno kwiatowe, tworząc jadalny owoc zbiorowy będący jagodą pozorną. Na jej powierzchni zawiązują się liczne orzeszki, będące właściwymi owocami.

Istnieje kilka sposobów naturalnego zapylania truskawki. Wiatr i deszcz mogą wspomóc pylniki w zetknięciu się i przeniesieniu pyłku na słupki, ale może nie być to wystarczająco skuteczne do poprawnego, pełnego zapylenia. Najlepszym sposobem na poprawę procesu zapylenia jest wprowadzenie do uprawy owadów zapylających – najlepiej sprawdzają się pszczoły miodne i trzmiele. Wspomagającą rolę w zapylaniu odgrywają także inne owady – biedronki, bzygowate, chrząszcze, motyle, ale też wciornastki (te ostatnie są jednak szkodnikami!). Brak pełnego zapylenia może skutkować mniejszymi lub zniekształconymi owocami, co oznacza zmniejszony plon owoców nadających się do sprzedaży (niższy plon handlowy).

Monitoring zapylania

Wydajność i jakość owoców są ściśle związane z poziomem zapylenia. Firma Innovate UK rozpoczyna właśnie projekt z wykorzystaniem nowych czujników akustycznych w celu precyzyjnego monitorowania aktywności zapylaczy w uprawach truskawek. W ciągu dwóch lata projektu zostaną także opracowane narzędzia do modyfikowania zachowań zapylaczy. Prace te mają pomóc w uzyskaniu owoców wyższej jakości, o ulepszonych profilach odżywczych, a także wydłużonym okresie przydatności do spożycia.

Jak czytamy w opisie projektu będzie rozwijana innowacyjna technologia czujników akustycznych AgriSound, które mają na celu monitorowanie aktywności zapylaczy w gospodarstwach truskawkowych. Dzięki temu ogrodnicy otrzymają informację zwrotną na temat wykrywanych obszarów o wysokiej lub niskiej aktywności owadów zapylających (zarówno zbyt wysoka jak i zbyt niska ich liczba mogą mieć negatywny wpływ na produkcję truskawek).

Urządzenie do monitoringu

Bioakustyczne urządzenia nasłuchowe „Polly”, które będzie wykorzystane w projekcie jest coraz częściej wykorzystywane do monitorowania owadów zapylających i innych owadów w celu doprecyzowania zapylania. Wpływa to znacznie na zwiększenie plonów i obniżenie kosztów produkcji żywności.Projekt obejmie także opracowanie narzędzi do wpływania na zachowanie trzmieli poprzez przekierowanie aktywności owadów z obszarów o nadmiernym zapyleniu do tych o niewystarczającym zapyleniu. Takich badań jeszcze nikt do tej pory nie prowadził. Specjaliści z firmy PheroSyn są zdania, że praca z wykorzystaniem feromonów w kontrolowanych środowiskach także może przynieść wiele korzyści. Współpraca z technologią akustyczną AgriSound i czujnikami środowiskowymi pomoże zrozumieć i zmierzyć wpływ, jaki można mieć na komunikację owadów za pomocą feromonów. Technologie wykorzystywane w projekcie będą testowane w National Institute of Agricultural Botany (NIAB) w celu zbadania ich skuteczności i wpływu zapylania na jakość truskawek, zawartość składników odżywczych i okres ich przydatności do spożycia.

Rozwiązanie problemu braku pracowników

W Wielkiej Brytanii truskawki są jednym z najważniejszych gatunków jagodowych, z szacowaną wartością produkcji wynoszącą około 350 milionów funtów brytyjskich. Plony i ich jakość w dużym stopniu zależą jednak od zapylenia kwiatów przez owady. Obecnie brakuje narzędzi, które mogłyby aktywnie monitorować aktywność owadów zapylających i modyfikować ich zachowanie w czasie rzeczywistym. W ramach rozpoczynającego się właśnie projektu wszyscy partnerzy zrzeszeni w konsorcjum, dążą do opracowania narzędzi do wyeliminowania obecnych luk technologicznych, co ostatecznie może wpłynąć na zwiększenie brytyjskiej produkcji truskawek. Ponadto zastosowane urządzenia będą wstanie zastąpić pracowników, których brakuje w ogrodnictwie do prowadzenia wielu prac w gospodarstwach.

Liderem konsorcjum jest Crop Health and Protection (CHAP) działający w ścisłej współpracy z AgriSound, PheroSyn, Biobest UK i NIAB. Projekt jest finansowany przez Innovate UK w ramach konkursu „Better Food for All: Innovation for improved nutrition, early-stage”.

Na podstawie informacji CHAP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet