Odmiany ogórka odporne na CGMMV z oferty firmy Enza Zaden

PODosłonami.pl

De Ruiter_TATEMARU MUCHO

Odmiany ogórka odporne na CGMMV oraz dotychczasowe standardy

Firma Enza Zaden na początku czerwca zaprosiła ogrodników na pokaz odmian ogórków szklarniowych. Prezentacja oraz krótkie seminarium odbyły się w miejscowości Przedzeń w okolicach Kalisza w Gospodarstwie Ogrodniczym Anny i Krzysztofa Maślankiewiczów. W ich szklarni dominuje znany już na naszym rynku ogórek Grummel, typu midi. W testach na powierzchni jednej nawy uprawiana jest odmiana ogórka pod numerem E23M.2425, o wysokiej odporności na wirusa zielonej mozaiki ogórka (CGMMV – Cucumber green mottle mosaic virus).

Czytaj dalej...
Ekspozycja owoców odmian ogórka z hodowli Enza Zaden

Ekspozycja owoców odmian ogórka z hodowli Enza Zaden

Odmiana ogórka dominująca w uprawie

Jak informował Mateusz Janas, reprezentujący firmę Enza Zaden, gospodarze spotkania zdecydowali się na uprawę na większości powierzchni (prawie 1 ha) odmiany Grummel. Jej owoce są lekko żebrowane, początkowo osiągają 18-20 cm długości, później dorastają do 25 cm. Ważną cechą odmiany jest wysoka odporność na mączniaka prawdziwego. Poleca się ją do nasadzeń od początku lutego. Odmianę można prowadzić na jeden pęd z jego opuszczaniem lub „na parasol”.

Rozsadę ogrodnicy produkowali samodzielnie. Nasiona ogórka Grummel wysiewane były 5 lutego, bezpośrednio w kostki rozsadowe Grodan Pargro* (nasiona bardzo dobrze kiełkowały – uzyskano 100% wschodów). Po 2,5 tygodniach rozsadę z czterema liśćmi wnoszono do szklarni i ustawiano na matach wełny mineralnej Grodan Vital (maty o pionowym układzie włókien, na każdą matę długości 1 m przypadały po 3 kostki).

Na początku uprawy usuwano 3-5 pierwszych zawiązków owoców, następnie w węzłach pozostawiano początkowo po jednym zawiązku, a później, gdy warunki świetlne na to pozwalały, zostawiano nawet po dwa zawiązki w węźle (zdaniem Mateusz Janasa, żeby zapewnić stabilne plonowanie bezpieczniej jest przez cały sezon pozostawiać w węzłach po jednym zawiązku). Zbiory rozpoczęły się po miesiącu od wyniesienia roślin do szklarni.

Odmiana ma duże wymagania pokarmowe (EC pożywki podawanej na początku czerwca wynosiło 2,8-3,0 mS/cm, w matach – 3,5 mS/cm), ale przekłada się to na szybki wzrost i dobrą plenność. Grummel ma silny system korzeniowy, rośliny nie są wrażliwe na zmiany pogody, nie zrzucają zawiązków.

W uprawie prowadzona jest ochrona biologiczna przed szkodnikami, od 10.-11. tygodnia roku zaczęto wprowadzać organizmy pożyteczne (dobroczynek szklarniowy i dobroczynek Swirski).

Wirus zielonej mozaiki ogórka (Cucumber Green mottle mosaic virus – CGMMV)

Prowadzący spotkanie Mateusz Janas z firmy Enza Zaden informował, że zielona mozaika ogórka, jest od kilku lat dużym problemem w uprawach w Holandii, a w ostatnich latach coraz częściej występuje także w naszych szklarniach. Choroba ta może dawać różne objawy. Należą do nich cętki, pęcherzyki, plamy, mozaiki na liściach, deformacje, liście pokrzywowate, zamieranie zawiązków. Kolejne zmiany powodowane przez CGMMV to zahamowanie wzrostu, więdnięcie wierzchołków i przedwczesne obumieranie roślin. Na owocach obserwuje się plamy, deformacje owoców, mozaiki i nierówną powierzchnię skórki.

Specjalista zwracał także uwagę na terminologię używaną, już od kilkunastu lat, do określania stopnia odporności roślin na dany czynnik chorobotwórczy. Odporność średnia – IR (Intermediate Resistance) – oznacza zdolność odmiany do ograniczenia wzrostu i rozwoju danego patogenu lub szkodnika, mogą jednak występować pewne objawy porażenia – w większym stopniu niż u odmian wysoce odpornych, ale mniej wyraźnie niż u odmiana wrażliwych, rosnących w tych samych warunkach środowiska i presji patogenu.

Odporność wysoka – HR (High Resistance) – oznacza zdolność do ograniczenia wzrostu i rozwoju patogenu lub szkodnika w wysokim stopniu, w porównaniu do odmian wrażliwych. Przy bardzo silnej presji odmiana może wykazywać niewielkie objawy uszkodzeń lub infekcji.

Odmiany ogórka odporne na CGMMV…

Firma Enza wprowadza na polski rynek odmiany ogórków z wysoką odpornością na wirus zielonej mozaiki ogórka (CGMMV), a także wysoką odpornością na mączniaka prawdziwego. W asortymencie odmian szklarniowych o gładkiej skórce jest to ogórek pod numerem E23M.2425 o owocach półdługich (18-22 cm), bez skłonności do przerastania na długość, wyrównanych. Mateusz Janas polecał go do nasadzeń od początku stycznia i uprawy na pęd główny, z opuszczaniem. Odmiana ma wysoki potencjał plonotwórczy.

Kolejną odmianą o wysokiej odporności na CGMMV jest Sultanit (ogórek o gładkiej skórce, owoce długości 19-23 cm). Jest polecany do uprawy w systemie z opuszczaniem lub „na parasol”. Rośliny mają dobry wigor, są plenne.

Wysoką odporność na CGMMV wprowadzono także do odmian ogórków o krótkich, brodawkowych owocach. Podczas spotkania zaprezentowano owoce należącego do tej grupy ogórka pod numerem E23P.2411. Jak mówił Mateusz Janas nowość ta jest polecana do sadzenia od początku lutego i uprawy z opuszczaniem lub „na parasol”. Owoce są długości 10-12 cm, cylindryczne, o jednolitym, ciemnym kolorze, z licznymi brodawkami. Roślina zawiązuje po 2 lub 3 zawiązki w węzłach, nie wymaga dużych nakładów pracy (tworzy generatywne pędy boczne).

… i inne odmiany ogórka omawiane podczas spotkania

Spośród odmian o krótkich owocach brodawkowych zaprezentowano owoce odmiany Erlend.  Jest on polecany do sadzenia od początku lutego, ma jasne, cylindryczne owoce z gęstymi brodawkami. Wyróżniają się one dobrą trwałością. Odmiana nie wymaga dużych nakładów pracy, ma krótkie, generatywne pędy boczne. Tworzy po 2 lub 3 zawiązki w węźle, daje wysoki plon.

Bjorn ma owoce cylindryczne, dobrze wypełnione, o długości 10-13 cm, z licznymi brodawkami. Rośliny mają silny system korzeniowy, dobry wigor i wysoką zdrowotność. Odmiana nie wymaga dużych nakładów pracy – jej pędy boczne są krótkie, tzw. generatywne. Jest plenna.

***

Współorganizatorami spotkania były firmy Koppert oraz Grodan (wystąpieniom ich przedstawicieli poświęcimy odrębne artykuły).

*Od nowego sezonu kostki Grodan Pargro już nie będą dostępne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet