PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ciekawe odmiany pomidora malinowego w testach uprawowych – prezentacja w Łaszkowie

Po długim okresie webinariów tego lata wróciły bezpośrednie spotkania dla ogrodników. W ubiegłym tygodniu miałam okazję uczestniczyć w seminarium zorganizowanym w Łaszkowie k. Kalisza przez zespół firmy Bayer. Poświęcone było ono odmianom pomidora malinowego marki De Ruiter, przeznaczonym do uprawy szklarniowej – omówiono najnowsze propozycje firmy, będące w tym sezonie w uprawie na większych powierzchniach. Przedstawiono także charakterystykę nowości w asortymencie pomidorów malinowych, testowanych w tym roku jeszcze pod numerami, podano także informacje o nowej podkładce do szczepienia pomidorów.

Nowy pomidor malinowy testowany pod numerem DRTG 4839

Nowy pomidor malinowy testowany pod numerem DRTG 4839

Zmiany w zespole De Ruitera

Anna Wojciechowska – menedżer sprzedaży w firmie Bayer Crop Science – otwierając spotkanie przedstawiła zespół De Ruitera, w którym w ostatnim czasie nastąpiły małe zmiany. Dr Katarzyna Tykarska-Duchovska w dziale badań i rozwoju zajmuje się obecnie odmianami na wstępnych etapach testów. Odmiany, które mają być skomercjalizowane w Polsce trafiają do dalszego testowania przez Marię Lis, która dołączyła do zespołu firmy na początku roku. Testy te trwają dwa lata. W zespole sprzedaży w rejonie zachodniej Polski pracuje Paulina Janicka, a Polskę centralną, wschodnią i południową obsługuje Grzegorz Fic. Marta Jesionek, która zajmowała się poprzednio marketingiem w Polsce, obecnie szefuje działowi marketingu w Europie.

Pracownicy firmy Bayer Crop Science, zajmujący się marką De Ruiter, od lewej Anna Wojciechowska, dr Katarzyna Tykarska-Duchovska, Pauina Janicka, Grzegorz Fic, Maria Lis oraz Marta Jesionek

Pracownicy firmy Bayer Crop Science, zajmujący się marką De Ruiter, od lewej Anna Wojciechowska, dr Katarzyna Tykarska-Duchovska, Paulina Janicka, Grzegorz Fic, Maria Lis oraz Marta Jesionek

Pomidory malinowe Hakumaru i Yarimaru – obserwacje z minionego i bieżącego sezonu

Plonowanie

Informacje te przekazała Maria Lis. Zwróciła uwagę, że wybierając odmiany pomidora wprowadzane na rynek zwraca się dużą uwagę na wysokość plonu. Przedstawiła porównanie plonowania odmian Hakumaru, Yarimaru oraz odmiany konkurencyjnej. W ubiegłym roku w całym sezonie zbiorów (od 17 kwietnia do 23 października plon pomidora malinowego Yarimaru wyniósł prawie 50 kg/m2 (49,83 kg/m2), z Hakumaru w tym okresie uzyskano 46,06 kg/m2. W tegorocznych testach dotychczas (podano dane z okresu od 19 marca do 5 lipca) w przypadku odmiany Yarimaru uzyskano 22,28 kg/m2, w tym samym czasie z Hakumaru zebrano 24,15 kg/m2.

Twardość owoców

Owoce omawianych odmian oceniano pod względem twardości – pomiarów dokonywano dzień po zbiorze oraz w 8.  i 13. dniu po zbiorze. W tym terminach w testach prowadzonych w 2020 roku w przypadku Hakumaru uzyskano odpowiednio wyniki 70,1; 52,2 oraz 50 w skali Durofel. Twardość owoców Yarimaru dzień po zbiorze wynosiła 75,1, w ósmym dniu po zbiorze 59,9, a w trzynastym – 59,5 w skali Durofel. W bieżącym sezonie pomiarów twardości dokonywano w dniu zbioru, 10 dni po zbiorze oraz 13 dni po zbiorze. Da owoców Hakumaru w tych terminach uzyskano wyniki, odpowiednio 67,3; 57,5 oraz 51,6 w skali Durofel. Większą twardość wykazywały owoce pomidora malinowego Yarimaru, odpowiednio 79,5; 61,1 oraz 54,8 w skali Durofel.

Watrość Brix i ogólna ocena smaku

W przypadku pomidorów malinowych wprowadzanych na rynek bardzo ważną cechą jest smak. Jednym ze wskaźników informujących o smaku jest stopień Brix – wskazujący ilość cukrów rozpuszczonych w soku (jeden stopień odpowiada jednemu gramowi sacharozy rozpuszczonemu w 100 g wody). W pomiarach prowadzonych w 2020 r. owoce Yarimaru miały średnio 5,7°Bx, niższą wartość uzyskiwano u Hakumaru – 4,9°Bx. W tegorocznych pomiarach u Yarimaru odnotowywano średnio 5,1°Bx, u Hakumaru wartość ta wynosiła 4,7°Bx. Owoce obu omawianych odmian poddano także testom smakowym i ogólnej ocenie przez konsumentów. Owoce odmiany Yarimaru uzyskiwały w tym badaniu 7,2 punku (w skali od 1 do 9), Hakumaru – 6,9.

Nowe, „numerowe” odmiany pomidora malinowego

O nowościach w asortymencie odmian pomidora malinowego, testowanych dotąd pod numerami DRTG4838 i DRTG4839, mówiła dr Katarzyna Tykarska-Duchovska, reprezentująca dział badań i rozwoju odmian marki De Ruiter. Spośród wielu badanych pomidorów właśnie te dwie odmiany zostały wybrane do dalszych testów w warunkach uprawowych.

DRTG4838 wykształca duże lub bardzo duże owoce – rozmiaru BB+ do BBB, wyrównane. Są one twarde – uzyskują średnio 81,6 w skali Durofel, smaczne – średnia wartość stopnia Brix dla owoców tej odmiany wyniosła 5,33°Bx. Mają ładny malinowy kolor i brak skłonności do przebarwień latem. Rośliny są wysokie, generatywne lecz przy tym silne. Odmiana bardzo dobrze zawiązuje owoce, nawet na początku sezonu przy małej ilości światła. Tempo rozwoju gron jest szybkie.

Kolejny testowany w warunkach szklarniowych malinowy pomidor wielkoowocowy ma obecnie numer DRTG4839. Owoce tej obiecującej odmiany są bardzo duże – początkowo wielkości BBB, później BBB i BB+, nieznacznie spłaszczone i żebrowane, o dobrym wyrównaniu. Mają ładny malinowy kolor, bez przebarwień słonecznych latem. Są twarde (średnio 81,6 w skali Durofel), a przy tym bardzo smaczne – 5,46°Bx. Rośliny pomidora DRTG4839 są wysokie i silne, a przy tym od początku uprawy generatywne. Podobnie jak poprzednia odmiana dobrze zawiązują owoce również na początku sezonu. Grona rozwijają się szybko, odmiana jest wczesna i ma wysoki potencjał plonotwórczy. Ważną jej cechą jest odporność na mączniaka prawdziwego.

Nowa podkładka do szczepienia pomidorów

Podczas spotkania w Łaszkowie Maria Lis przekazała także informacje na temat nowej podkładki Equifort do szczepienia pomidorów. Wprowadzona została ona w 2018 roku, najpierw na rynek francuski, na którym poszukiwano podkładki silnej, lecz generatywnej, pomagającej roślinom osiągnąć równowagę generatywno-wegetatywną.

Podkładki De Ruitera - Equifort

Rośliny szczepione na tej podkładce uzyskują wzmocnienie cech generatywnych. Ponadto Equifort wytwarza bardzo mocno rozbudowany system korzeniowy i wzmacnia wigor roślin, pozwala to uzyskać wyższy plon (owoce mają większą masę, rośliny wytwarzają więcej gron niż na innych testowanych podkładkach). W Holandii podkładka ta jest wykorzystywana do szczepienia pomidorów gronowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet