PODosłonami.pl

Zabiegi ochronne w okresie kwitnienia truskawek

Obecnie kwitną w tunelach wszystkie odmiany truskawki. Właściwie prowadzona ochrona roślin od początku sezonu pozwala na skuteczną walkę z chorobami i szkodnikami. W trakcie webinariów (24 marca, 5 i 14 kwietnia) przygotowanych przez Zespół Doradcy Jagodowego (dr hab. Zbigniew Jarosz i Albert Zwierzyński) podano rekomendacje dotyczące ochrony uprawy truskawek uprawianych w tunelach w glebie. Szkolenia on-line współprowadzili: Michał Malicki (UPL), Łukasz Dobrosz (Natural Crop), Marcin Żabowski (FMC), Janusz Malanowski (Syngenta), Justyna Wasiek (Sumi Agro), Paweł Jesiotr (Certis-Belchim).

Czytaj dalej...

fot. pixabay

Na co należy szczególnie zwrócić uwagę?

Dr hab. Zbigniew Jarosz podkreślał znaczenie prowadzenia dokładnego monitoringu roślin na obecność chorób i szkodników. Pozwala to na szybką reakcję, która zapobiegnie wyrządzonym przez nie stratom. Właściwe zabiegi prowadzone od początku sezonu pozwalają na efektywną ochronę roślin. W trakcie webinarów podkreślano, że do zwalczania agrofagów należy podejść indywidualnie w każdym gospodarstwie.

Środki ochrony roślin należy stosować w rotacji z preparatami z różnych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania. Preparaty biologiczne bardzo dobrze sprawdzają się w niskich temperaturach. Środki chemiczne można stosować powyżej 10-12⁰C. Należy szczegółowo czytać etykiety produktów aby zabieg wykonać w optymalnych warunkach.

Ze względu na trzmiele i inne owady zapylające należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących prewencji.

Szkodniki glebowe oraz mszyce i kwieciak malinowiec 

Ciągłe zagrożenie dla plantacji truskawek uprawianych w gruncie stanowią szkodniki glebowe. W największym nasileniu występują opuchlaki. Optymalnym terminem zwalczania larw opuchlaka jest wczesna jesień, drugi zabieg można wykonać wiosną. Wśród preparatów biologicznych do walki z tym szkodnikiem polecane są pożyteczne nicienie Steinernema kraussei  oraz preparaty zawierające grzyby entomopatogeniczne z rodzaju Beauveria bassiana i Metarhizium. Ze środków chemicznych polecano m.in. Mospilan 20 SP (acetamipryd).

Na plantacjach truskawek zaobserwowano występowanie kwieciaka malinowca. Do zwalczania tego szkodnika polecano środki zawierające cyjanotraniliprol, tj. Verimark 200 SC (do stosowania przez fertygację) oraz Benevia 100 OD (do oprysku roślin). W doświadczeniach prowadzonych m.in. przez Doradcę Jagodowego preparat Verimark 200 SC był skuteczny także przeciwko opuchlakom.

Verimark 200 SC - Zabiegi ochronne w okresie kwitnienia truskawek

W tunelach w dużym nasileniu pojawiły się mszyce, które mogą wyrządzić duże szkody na plantacjach – deformują liście i owoce przez co plon obniża się. Zabiegi wykonywane preparatem Mospilan 20 SP przeciwko kwieciakowi pozwalają także zwalczyć mszyce.

Zwalczanie przędziorków na plantacjach truskawek

Podstawą w ochronie przed tym szkodnikiem jest dokładna i regularna lustracja roślin.

Niezależnie od fazy rozwojowej roślin po wystąpieniu szkodnika można stosować środki Ortus 05 SC (fenpiroksymat – zwalcza dorosłe formy), Nissorum Strong 250 SC (heksytiazoks – zwalcza jaja, larwa, nimfy). Do końca tego roku można jeszcze stosować preparat Floramite 240 SC (bifenazat), który zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorka.

Jak mówił dr hab. Z. Jarosz dodanie aminokwasów do substancji przędziorkobójczej zwiększa skuteczność zabiegu w zwalczaniu jaj i form ruchomych tych szkodników.

Wśród preparatów pochodzenia naturalnego z grupy makrocyklicznych laktonów polecano Milbeknock 10 EC (milbelktyna) – zwalcza przędziorka (jaja, larwy, dorosłe). Ze względu na toksyczne działanie na pszczoły nie można go stosować od pełni fazy kwitnienia do fazy zasychania kwiatów.

Ochrona przed szarą pleśnią

Podstawowym sposobem zapobiegania szarej pleśni są zabiegi fitosanitarne. Nawet w niskich temperaturach trzeba regularnie wietrzyć tunele i podnosić agrowłókninę z roślin, aby nie dopuścić do wystąpienia zbyt dużej wilgotność powietrza, która sprzyja rozwojowi choroby.

Na plantacjach lustrowanych na początku sezonu zaobserwowano szarą pleśń w karpach. W tym przypadku w pierwszej kolejności należy zastosować preparaty zawierające wodorowęglan potasu (np. Karbicure SP) lub sole potasowo-fosforowe (np. Miligard), które wysuszą grzybnię patogenu na powierzchni roślin.

Przeciwko szarej pleśni zalecano wykonanie zabiegu prewencyjnego preparatem biologicznym zawierającym pożyteczne mikroorganizmy, np. Polyversum (Pythium oligandrum), Julietta (Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02), Serifel (Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600), Amylo-X WG (bakterie Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum szczep D747). Zapobiegawczo można stosować także aktywator odporności ZumbaPlant zawierający wyselekcjonowane szczepy antagonistycznych mikroorganizmów (Bacillus spp., Trichoderma spp., Glomus spp.) oraz materię organiczną.

Rośliny warto wzmocnić preparatem zawierającym laminarynę (np. Vaxiplant, Plantivax), który stymuluje systemiczną odporność roślin.  Wahania temperatury są silnym czynnikiem stresowym dla roślin. W związku z tym można dodatkowo do laminaryny można dodać biostymulator Asahi SL.

Z chemicznych rozwiązań zespół Doradcy Jagodowego na szarą pleśń w karpach polecał środek ochrony roślin Kenja 400 SC (izofetamid, boksalid) z dodatkiem nawozu opartego na chlorku wapnia.

Opryskiwania zapobiegawcze przed szarą pleśnią z wykorzystaniem środków ochrony roślin należy rozpocząć od początku kwitnienia (10% rozwiniętych kwiatów) i kontynuować je do końca kwitnienia. Dzięki dobremu zabezpieczeniu kwiatów przed infekcją pierwotną w znacznie mniejszym stopieniu dochodzi do porażeń wtórnych.

Do walki z szarą pleśnią polecano fungicydy zawierające:

– izofetamid i boksalid (np. Kenja 400 SC)

– cyprodinil i fludioksonil (np. Switch 62,5 WG*, Botrefin*)

– fludioksonil (np. Greox 50 WG*)

– mepanipirym (np. Frupica 440 SC) .

*zwalcza także antraknozę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

PLANTyouGROW_19
OTTE_19
HortiAdNetHortiAdNet