PODosłonami.pl

DeRuiter_ToBRFVDeRuiter_ToBRFV

Odporność na ToBRFV – różne poziomy odporności. Odmiany i podkładki pomidora.

Zagrożenie upraw pomidorów przez wirus brunatnej wyboistości owoców pomidora (Tobamo brown rugose fruit virus – ToBRFV) co roku nasila się i budzi coraz większe obawy ogrodników. Temat ten poruszono również podczas jednego z jesiennych seminariów firmy Bayer. Podstawą w ochronie plantacji przed infekcją jest rygorystyczne przestrzeganie reżimu higienicznego oraz, od niedawna, odporność na ToVRFV odmian pomidora. Jest jednak jeszcze wiele pytań dotyczących odporności odmian i podkładek, ponadto są różne jej poziomy – co też budzi wiele pytań. Tematy te omawiał Jan Kamper z Holandii (kierownik ds. rozwoju globalnego segmentu rynku pod osłonami w firmie Bayer).

Czytaj dalej...
Różne odmiany pomidorów z oferty firmy Bayer De Ruiter, wśród nich propozycje z odpornością na ToBRFV

Różne odmiany pomidorów z oferty firmy Bayer De Ruiter, wśród nich propozycje z odpornością na ToBRFV

Odporność na ToBRFV – średnia, wysoka, podatność odmian

Jak Kamper rozpoczął swój wykład od stwierdzenia, że jest wiele nieścisłości dotyczących tego, jak określana jest odporność na ToBRFV. Jego zdaniem brak standardów oceniania odporności i na ten temat trwają dyskusje w branży. Dlatego firma Bayer zaproponowała swoją klasyfikację odporności, z uwzględnieniem specyfiki ToBRFV i wyróżniono w niej 4 klasy odporności. Odmiany wrażliwe (suspectible) na ToBRFV nie mają żadnych mechanizmów obronnych i nie są odporne, mają ciężkie objawy infekcji. Odmiany o średniej odporności (intermediate resistance – IR) podzielono tu na dwie kategorie – w pierwszej mogą wykazywać nieco mniejsze objawy infekcji, gdy jest ona warunkowana przez pojedynczy gen, w drugiej – znacznie ograniczone objawy infekcji, co ma miejsce gdy odporność ta jest warunkowana przez wiele genów. Im więcej genów ją warunkuje i więcej mechanizmów działania zabezpiecza roślinę przed wirusem, tym dłużej trwa dana odporność, ale roślina nadal może zostać zainfekowana i wirus rozwija się w roślinie. Natomiast w przypadku wysokiej odporności (high resistance – HR) wirus nie zasiedla rośliny, a jego ilość w roślinie nie wzrasta, bardzo sporadycznie mogą wystąpić objawy porażenia.

Doświadczenia nad odpornością  pomidorów na ToBRFV

W doświadczeniach prowadzonych przez firmę Bayer w szklarni kwarantannowej w Wageningen po zakażeniu roślin pomidora wirusem ToBRFV określa się ilościowo objawy porażenia na liściach i owocach. Na tej podstawie określa się, w której z klas odporności znajduje się dana odmiana.

Badaniom poddawane jest ponad 100 odmian pomidora, każda w 3 powtórzeniach. Najpierw rośliny są inokulowane szczepionką zabezpieczającą przed wirusem mozaiki pepino, a później są inokulowane wirusem ToBRFV. Dwa razy oceniane są objawy na liściach, trzy razy na owocach. Ostatnia ocena jest dokonywana gdy 5. grono jest w pełni dojrzałe (uprawa doświadczalna jest prowadzona w 2 cyklach w roku).

Czerwony pomidor Ferreira ma średnią, warunkowaną kilkoma genami, odporność na ToBRFV

Czerwony pomidor Ferreira ma średnią, warunkowaną kilkoma genami, odporność na ToBRFV

Jak informował Jak Kamper wiele odmian radziło sobie dobrze w ciężkich warunkach infekcji mieszanej spowodowanej przez PepMV i ToBRFV. Nie zawsze objawy na liściach szły w parze z objawami na owocach. Na przykład w przypadku odmiany Merlice – nie mającej odporności – wystąpiły silne objawy infekcji na liściach oraz na owocach. Natomiast odmiana Ferreira – mająca średnią odporność – miała owoce dobrej jakości, brak objawów na liściach oraz zdrowy, zielony wierzchołek wzrostu.Podatne i odporne na ToBRFV podkładki pomidora

– Robiliśmy wiele badań z podkładkami i wynika z nich, że w przypadku roślin szczepionych ważniejszy jest wigor i siła wzrostu niż odporność podkładki – mówił Jan Kamper. Takie wnioski wynikają z kolejnych doświadczeń prowadzonych na zlecenie firmy Bayer przez Instytut naukowym Groen Agro Control.

W doświadczeniach uszkadzano korzenie roślin pod kostkami wełny mineralnej i korzenie infekowano wirusem ToBRFV. Oceniano stopień rozwoju wirusa i odmiany wrażliwej szczepionej na podkładce wrażliwej i odpornej. Po 6 tygodniach mierzono w kostce rozsadowej poziom wirusa – było go bardzo mało i nie było dużej różnicy między jego ilością w przypadku podkładki odpornej i wrażliwej. Stwierdzono, że wirus bardzo wolno przemieszcza się przez korzenie i infekcja przez korzenie jest mało prawdopodobna.

– Wyniki pokazały, że korzenie w środku kostki z wełny mineralnej (tj. nie korzenie, które zostały początkowo zakażone) wykazywały bardzo niski poziom ToBRFV. Wartości PCR wynosiły około 32, co wskazywało na obecność cząstek wirusa. Jednak z punktu widzenia znaczenia biologicznego są one nie wystarczające do stwierdzenia faktycznej infekcji ToBRFV w roślinie. W liściach odmiany szlachetnej nie wykryto obecności wirusa, co wskazuje, że ToBRFV nie został przeniesiony z korzeni do pędów odmiany szlachetnej – przekazano w oficjalnym komunikacie firmy Bayer.

Wpływ podkładek pomidora na odporność szczepionej rośliny

W innym badaniu testowano wszystkie warianty odporności podkładki i odmiany (podkładka odporna i wrażliwa, na nich szczepiono odmianę odporną i wrażliwą). Rośliny inokulowano wirusami – najpierw PepMV, a tydzień później ToBRFV, w komunikacie firmy Bayer tak podsumowano wyniki:

„Dwanaście dni po zaszczepieniu zmierzono koncentrację ToBRFV w roślinach. Odmiana wrażliwa wykazywała podobną koncentrację wirusa ToBRFV niezależnie od tego, czy była zaszczepiona na podkładce podatnej czy odpornej. Stężenie wirusa w roślinie było wysokie, a wkrótce potem pojawiły się pierwsze objawy infekcji.

Odmiany z odpornością dłużej broniły się przed wirusem ToBRFV, natomiast nie wykazano różnic między odmianami zaszczepionymi na podkładce odpornej i podatnej.

Po 35-40 dniach podatne odmiany wykazywały poważne objawy infekcji na liściach i owocach, a odmiany odporne wykazały niewielkie objawy po 50 dniach. Doświadczenie zakończono po 3,5 miesiąca, a badania końcowe nie wykazały prawie żadnych objawów na liściach i owocach u odmian odpornych – zarówno szczepionych na podkładkach wrażliwych, jak i odpornych”.

Plany hodowlane na przyszłość

Na zakończenie prezentacji Jan Kamper przypomniał, że w 2023 roku firma Bayer wprowadziła na rynek odmiany pomidora ze średnią odpornością na ToBRFV, warunkowaną wieloma genami. Komercyjne odmiany mają pojawić się we wszystkich typach pomidorów. W nadchodzących latach firma planuje uzyskanie odmian o wysokiej odporności na ToBRFV.

Jan Kamper - autor omawianego w artykule wykładu - oraz polska załoga firmy Bayer podczas spotkania w Otwocku

Jan Kamper (z lewej), autor omawianego w artykule wykładu, oraz polska załoga firmy Bayer podczas spotkania w Otwocku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

HortiNet_wyszukiwarka
HortiAdNetHortiAdNet